Adres: 231713, Гродненский район, д. Одельск,
ул. Кондрусевича 33.
Przewodniczący: Włodzimierz Trutniew
Tel.-fax. + 375 152 913 881
Zarzadzający sprawami: Łucja Marcinowicza
Tel. + 375 152 913 881
Poczta elektronowa: odelsk_sik@mail.grodno.by
20 miejscowości:
Bakuny – wieś
Bruzgi – wieś
Grzebienie – wieś
Dubnica – kolonia
Dziemidkowo Wielkie – wieś
Dziemidkowo Małe – wieś
Iwanowce – wieś
Klinczany – wieś
Kłoczki – wieś
Kulowce – wieś
Minkowce – kolonia
Miszkieniki – wieś
Nowodziel – kolonia
Odelsk – miasteczko
Pieśli – wieś
Podlipki – wieś
Radziewicze – wieś
Skreblaki – wieś
Stara Dębowa – wieś
Strubka – wieś