24 lipca 2014 roku Prezydent Białorusi zatwierdził herb miasteczka Odelska

Prezydent Białorusi A. Łukaszenko
  ZATWIERDZENIE
Ukaz Prezydenta Białorusi
24.07.2014 № 373
OBJAŚNIENIE
O herbie miasteczka Odelska leżącego w powiecie grodzieńskim

1. Herb miasteczka Odelska leżącego w powiecie grodzieńskim jest jego oficjalnym heraldycznym symbolem. Herb miasteczka Odelsk leżącego w powiecie grodzieńskim – jest własnością Rady miejscowości Odelsk, prawo używania posiada Rada Wykonawcza Odelska.

2. Przedstawienie herbu miasteczka Odelska leżącego w powiecie grodzieńskim jest na budynkach, w których znajdują się Rady zarządzania tym miasteczkiem w Odelsku, a także w pomieszczeniach tych organów władzy i pomieszczeniach pracy ich pracowników. Przedstawianie symboli Odelska leżącego w powiecie grodzieńskim może być umieszczane w tych budynkach w Odelsku i Rady Odelskiej, gdzie na mocy prawa jest dozwolone umieszczać herb Państwa Białoruś. Przy jednoczesnym rozmieszczeniu herbu Państwa Białoruś, herb miasteczka Odelska leżącego w powiecie grodzieńskim i innych herbów powinno być według Prawa Państwowego Białorusi z 5 lipca 2004 roku „O państwowych symbolach Białorusi” (Państwowy rejestr aktów prawnych Białorusi, 2004 r., № 111, 2/1050). Na portalu państwowym Białorusi, 29.07.2014, 1/151948. Sybolika herbu miasteczka Odelska leżącego w powiecie grodzieńskim może być używana w czasie świąt państwowych i dni świątecznych, uroczystych spotkań, narodowych, rodzinnych świąt i spotkań, powiązanych z obchodami jubileuszowymi.

3. Prawo na używanie herbu miasteczka Odelska leżącego w powiecie grodzieńskim, w innych wypadkach nie ukazanych w pt. 2 tego Objaśnienia, może być tylko po wyrażeniu zgody przez Radę Wykonawczą Odelska.

ZATWIERDZONO
Ukaz Prezydenta Białorusi
24.07.2014 № 373

Opis herbu miasteczka Odelska leżącego w grodzieńskim rejonie

Herb miasteczka Odelska leżącego w grodzieńskim rejonie przedstawia tarczę, na niebieskim tle przedstawiona postać św. Antoniego z Padwy w brązowym habicie, w lewej ręce trzymającego Dzieciątko Jezus w ubraniu srebrzystym z srebrną liliją i opierający nogi na otwartą księgę. Nad ich głowami złote aureole.

Zaświadczenie

Znany projekt herbu Odelska z II poł. XIX wieku (1875). Nieznany dokładnie projekt kolorów, zostana przedstawione dwie rekontrukcje:

  • - na złotej tarczy 2 na krzyż złożone otrzami ku górze kosy czerwone, po bokach 2 czerwone kłosy;
  • - na złotej tarczy 2 na krzyż złożone otrzami ku górze złote kosy, po bokach 2 złote kłosy

Herb miasteczka Odelska leżącego w grodzieńskim rejonie przedstawia tarczę, na niebieskim tle przedstawiona postać św. Antoniego z Padwy w brązowym habicie, w lewej ręce trzymającego Dzieciątko Jezus w ubraniu srebrzystym z srebrną liliją i opierający nogi na otwartą księgę. Nad ich głowami złote aureole.

W 1792 r. ostatni król Polski Stanisław August Poniatowski „odnowił” używany przez mieszczan w Odelsku herb z podobizną św. Antoniego z Padwy.

O tym, że taki herb istniał w miasteczku Odelsku kilka set lat temu, informacje zostały ustalone na podstawie archiwalnych dokumentów znajdujących się w parafii odelskiej. O powrót właściwego herbu do Odelska starali się sami mieszkańcy miasteczka na czele z proboszczem ks. Walerym Bykowskim.

Na podstawie tych dokumentów archiwalnych można stwierdzić, że od wieków herbem używanych przez mieszczan odelskich był herb przedstawiający św. Antoniego z Padwy, a król Stanisław August Poniatowski jedynie go potwierdził i zatwierdził.

W czasie zaborów miastom i miasteczkom zakazane było używanie starej Polskiej symboliki herbowej, car wydał nowe własne herby oparte na heraldyce rosyjskiej. W 1875 r. pojawiły się dwa projekty carskich herbów dla Odelska, które nie przyjęły się wśród mieszkańców.

Herby w miastach pojawiać się zaczęły już w XIII wieku, przy nadawaniu miastom praw miejskich. Początkowo te herby nie były przedstawiane na tarczach, a jedynie wykorzystywane były na pieczęciach. Prawo wyboru herbu należało do wójta albo do magistratu miasta, czy niekiedy król nadawał herb.

Na tarczach herbowych miejskich pojawiały się postacie świętych, albo ich atrybuty na wzór jakie używane były w kościołach. Biały orzeł na herbie miasta oznaczał, że dana miejscowość należała do króla. Niektóre miasta posiadały na herbie koronę królewską.

Читать по теме:

1. Мазайло, С. Свой герб появился у деревни Одельск / С. Мазайло // Общенациональное телевидение [Электронный ресурс]. - 2002 - 2015. - Режим доступа: http://ont.by/news/our_news/0060223

2. Герб и флаг появятся у деревни Одельск Гродненского района // News.21.by [Электронный ресурс]. - 2004 - 2014. - Режим доступа: http://news.21.by/society/2010/09/04/147438.html

3. Байгот, Ж. Утверждены гербы некоторых населенных пунктов Гродненской области / Ж. Байгот //Гродзенская праўда. - 2014. - 7 жніўня // Гродзенская праўда [Электронный ресурс]. - 2009 - 2011. - Режим доступа: http://grodnonews.by/ru/0/20082/news