Przez miasteczko przepływa niewielka rzeczka, lewy dopływ rzeki Odły, która jest lewym dopływem rzeki Świsłocz i wpada do rzeki Niemen. Odła bierze swój początek na terenie Polski, koło wsi Mała Zubrzyca. Długość Odły to 18 km, z czego 10 km znajduje sie na terenie rejonu brzostowickiego, natomiast 6 km na terenie grodzieńskiego rejonu.

„Studnia Odelska” – położona przy sztucznie utworzonym basenie w Odelsku. Niedaleko od źródła znaleziono stare grodziszcze, co może świadczyć o dawnym jej wykorzystaniu.

Крынiца Брузгiнская

Na południowym brzegu wsi Bruzgi (należy do gminy odelskiej), wypływa źródło naturalne, woda w nim przeźroczysto-czysta, bez zapachu i zabrudzenia. Te źródełko uważane jest za lecznicze i takie przekazy o nim przechowały się do naszych czasów.

We wsi Stara Dębowa, należąca do gminy odelskiej, bierze swój początek rzeka Indurka, stanowiąca lewy dopływ Świsłoczy.