Jednym z działaczy społecznych, rozsławiających swoją miejscowość jest Marian syn Antoniego Skromblewicz, znakomity twórca, muzyk, restaurator i mistrz. Uwieńczeniem jego wieloletniej pracy zostało otwarte na przy Centrum Kultury i Narodowej Twórczości w Odelsku ekspozycja drewnianych instrumentów muzycznych. W muzeum zostało przedstawionych ponad 100 prac mistrza: grodzieńskie trąby, flet pana, podwójne flety, gwizdków, rogów myśliwskich, trzeszczotek, starych bębnów, dud. Szczególnym zainteresowaniem przyciąga do siebie duda licząca ponad 300 lat. Unikalna kolekcja instrumentów w formie ptaszków i rybek – jest jedyną w Europie. Na wykonanie każdego instrumentu mistrz specjalnie wybierał odpowiedni gatunek drzewa: klon, akacja, jesion, czeremcha, sosna, dąb, jarzębina, czarny bez i nawet bambus z Indii. I tylko dla niego samego jest zrozumiałym, jak i z jakiego drzewa zrobić taki czy inny instrument muzyczny i ile lat należy dane drzewo suszyć.

Będąc w muzeum Mariana Skromblewicza można zapoznać się z licznymi drewnianymi instrumentami muzycznymi, które od dawna są znane na Białorusi, nie tylko zobaczyć, ale i usłyszeć ich dźwieki. Sam wykonawca tych instrumentów sam jest muzykiem. W tym muzeum można zobaczyć instrumenty stolarskiej roboty jak też i twórczość rzeźbiarską pana Mariana. Ten dorobek został wpisany do niematerialnego historyczno-kulturalnego dziedzictwa Białorusi. Sam Marian Skromblewicz otrzymał tytuł „Narodowy mistrz”.

Marian Skromblewicz
Literatura do tematu:

1. Нематериальное культурное наследие // ГУК «Гродненский областной методический центр народного творчества» [Электронный ресурс]. - 2013 - 2014. - Режим доступа: http://gromc.by/pages/nematerialnoe-kulturnoe-nasledie.html

2. Пенсионер из Гродненской области возрождает забытые национальные духовые инструменты. http://www.ctv.by/novosti-grodno-i-grodnenskoy-oblasti/master-iz-grodnenskoy-oblasti-maryan-skramblevich-vozrozhdaet

3. Прокопчик, Б. Марьян Скрамблевич и его волшебные Дудки / Б. Прокопчик //Новости и история Беларуси [Электронный ресурс]. - 2014. - Режим доступа: http://belhist.ru/2009/02/marjan-skramblevich-i-ego-volshebnye-dudki/

3. Янчевская, Ж. Дудочки, рожки, трещотки Марьяна Скрамблевича претендуют пополнить Государственный список историко-культурного наследия / Жанна Янчевская // Гродзенская праўда. - 2010. - 11 жніўня // Гродзенская праўда [Электронный ресурс]. - 2009 - 2011. - Режим доступа: http://grodnonews.by/ru/0/4429/news