W powiecie grodzieńskim nad rzeczką Odłą leży miasteczko Odelsk. Posiada ono interesującą przeszłość. W swych dziejach tam miescowość przechodziła swoje przemiany i nieraz porażki. Posiadając bogatą historię to miasteczko zasługuje na naszą uwagę jak i jego mieszkańcy, dlatego ten opis im poświęcamy.

Miasteczko Odelsk położone 30 km na południowy-zachód od Grodna, miasta powiatowego i wojewódzkiego na Bialorusi. W odległości 1,5 km znajduje się granica państwowa z Polską. W odległości 1,5-2 km na południowy-zachód przebiega granica powiatu brzostowickiego.

Kordynaty: 53°24ʼ20ʼʼ płn szer. 23°45ʼ45ʼʼ wsch. dł.

Miejscowość położona na rzece Odła, na starym szlaku handlowym z Grodna przez Krynki, Narew, Orlę do Brześcia.

Dzisiaj miasteczko Odelsk jest siedzibą gminy i gospodartwa produkcyjnego «Пагранічны».

Odelsk w swej historii znajdował się w granicach różnych państw: w czasie pierwszych informacji historycznych o istnieniu miejscowości było to Wielkie Księstwo Litewskie. Następnie wszedł w skład Rzeczypospolitej. W latach 1795-1807 należał do Prus, poczym znalazł się w imperium rosyjskim, gdzie posiadał statut nieetatowego miasta w powiecie sokólskim, grodzieńskiej guberni. W okresie 1920-1939 Odelsk należał do Polski, poczym przez pewien czas należał do gminy Szudziałowo i Kuźnica, województwa białostockiego. Po wyrównaniu granic po II wojnie światowej znalazł się w granicach ZSRR. Od 1991 r. należy do Białorusi.

Rejon grodzieński

Rejon grodzieński, położony na południowo-zachodniej części województwa grodzieńskiego. Utworzony 15.01.1940 r. Terytorium rejonu 2,7 tys. km². Centrum rejonu miasto Grodno, składa sie rejon z 383 miejscowości, w tym miasto Skidel, w Sopockinach miasteczko i 12 gmin: Obuchowicze, Odelsk, Jeziory, Wiercieliszki, Hoża, Indura, Kopciówka, Kwasówka, Porzecze, Putryszki, Podłabienie, Skidel.