Przedszkole, średnia szkoła w Odelsku.
Dyrektor Gienadij Kapaczel
Tel. + 375 152 91 38 11
Adres: Гродненская область, Гродненский район, агр. Одельск, ул.Школьная, 28а
Okres powstania: 1957 r.
Ilość uczących się – 320 osób
(Faktycznie uczy się – 102)
Nauka odbywa się na jedną zmianę
Сайт: http://odelsk.schools.by/
E-mail: odelsk@mail.ru