Adres
Беларусь, 231713, Гродненская область, Гродненский р-н, д. Одельск, ул. Кондрусевича, 33.
Rok założenia 1950
Telefon kontaktowy: + 375 152 91 39 25; + 375 29 691 38 16 – przewodniczący
+ 375 152 91 38 94 – informacja
+ 375 152 91 38 41 – intendent
+ 375 152 91 38 16; + 375 152 91 38 17 – księgowy
+ 375 152 91 38 45 – główny księgowy
+ 375 152 91 38 18 – ekonomista
+ 375 152 91 38 99 – zootechnik
+ 375 152 91 38 31 – zakład grzybów
+ 375 152 91 38 92 – dział kadr
+ 375 152 91 38 97 – agronom
Fax. + 375 152 91 39 43

W użyteczności СПК «Пограничный» jest 6413 ha ziemi, z których 5784 ha użytków. Na produkcję pasz zostawiono 4513 ha, łąki zajmują 1184 ha, sad 87 ha. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji mleka, mięsa, ziarna zbóż, buraków cukrowych i rzepaku. Tutaj również zajmują się produkcją sadowniczą i produkcją warzyw. Jabłka, kartofle, kapusta, buraki, marchew. Gospodarstwo jest podzielone na 10 części produkcji, na których pracuje 255 osób.

W skład СПК «Пограничный» wchodzi 2 areały ziemi, 2 odziały, 4 mleczne fermy, składy przechowywania jabłek i cech przetwórczy.

Z historii kolektywnego gospodarstwa budowniczego

Od 1949 r. w Odelsku rozpoczyna swoją działalność kolektywne gospodarstwo pod nazwą «Савецкі Пагранічнік». Członkami tej organizacji w 1950 r. byli:

Antoni syn Michała Barcewicz,
Aleksander syn Antoniego Baszko,
Antoni syn Siemiona Budrowski,
Józef syn Antoniego Bylec,
Józef syn Jana Kiszkiel,
Witali syn Siemiona Łankiewicz,
Ignacy syn Franciszka Lenartowicz,
Antoni syn Józefa Miłachowicz,
Kazimierz syn Jana Rajski,
Zenon syn Adama Sałoma.
W różnym okresie czasu kolektywnemu gospodarstwu przewodzili:
1950-1951 Antoni syn Siemiona Budrowski
1951-1975 Jan syn Kuźmy Jaromin
1975-1977 Wasyl syn Grzegorza Kazak
1977-1981 Mikołaj syn Jana Wieliczko
1981-1997 Nona córka Jana Walenciukiewicz
1997-1998 Włodzimierz syn Witalego Uszkiewicz
Od 1998 Wiktor syn Pawła Mielko.

Wielu pracowników gospodarstwa w ciągu jego istnienia było nagradzanych medalami ZSRR. Wśród których byli: F. A. Miłachowicz, H. A. Kiszkiel, I. M. Jodel, N. M. Jodel, J. A. Barcewicz, G. I. Siamionawa, S. H. Sawoń, F. I. Sałkiewicz.

W 1958 r. gospodarstwo «Савецкі Пагранічнік» wykonało w ciągu 8 miesięcy roczny plan sprzedarzy mleka państwu, osiągajac 94 tony. W związku z tym osiagnięciem kobiety dojące krowy otrzymały medale: W. Zwierżewicz, J. Aszkieniewicz, R. Saroka.

Dwa razy «Савецкі Пагранічнік» powiększył się. Pierwszy raz w 1951 r. dołączyła wieś Skroblaki i w 1977 r. przyłączył sie do nich sołchoz «Іванаўцы».