Zapraszamy zostać naszymi czytelnikami!
Do Państwa usług:
 • - uniwesalny katalog książkowy;
 • - katalog czasopism;
 • - informacyjny biblioteczny aparat;
 • - model katalogu elektronicznego;
 • - dostęp do internetu;
 • - centrum multimedialne.

Księgozbiór biblioteczny składa się z 12 tys. egzemplarzy z różnych dziedzin nauki. Z biblioteki korzysta codziennie ponad 500 osób, którym udostępnia się 9 tys. egzemplarzy książek i czasopism.


Biblioteka proponuje dodatkowe płatne usługi:
 • - wypożyczanie książek z prywatnych księgozbiorów;
 • - wypożyczenie czasopism, otrzymanych nie za środki z budżetu;
 • - przepisywanie tekstu na komputer
 • - skan dokumentów
 • - wydruk tekstów na drukarce
 • - ksero dokumentów
 • - poszukiwanie i przedstawienie elektronicznego wariantu produktu
 • - wypożyczenie literatury na dysku
 • - wypożyczenie komputera dla własnego użytku
 • - zapis informacji na elektronicznych nośnikach informacji
Biblioteka pracuje:
Okres letni:
11.00 - 20.00
przerwa obiadowa 15.00 - 16.00
Okres zimowy:
10.00 - 19.00
przerwa obiadowa 14.00 - 15.00
Dni wolne od pracy: poniedziałek, wtorek
Dni sanitarne: pierwszy piątek miesiąca
Bibliotekarka:
Stanisława Sidlarewicz
Nasz adres:
231713
Гродненская область,
Гродненский район,
агр. Одельск,
ул. Школьная, 54
тел.: (80152) 913-838
E-mail: odelsk@tut.by
Galeria